Date/Time

Saturday, October 6th, 2018 | 3:00pm - 6:00pm

Where We Will Meet

Foto spacer zaczynamy przy żywieckim Ratuszu na Rynku

Where The Walk Will End

Koniec spaceru w restauracji 3Poziomki na Rynku

About This Walk

Żywiecki foto-spacer w ramach Scott Kelby’s Worldwide Photowalk,  organizowany jest przez Grupę Nieformalną Fotoprojektor i przyjaciół.  Fotoprojektor jest m.in. organizatorem Żywieckich Foto-Zawodów. 6 października 2018 miłośnicy fotografowania na całym świecie, już po raz 11 wyruszą na spacery z aparatami i kamerami w dłoniach. Pomysłodawcą akcji jest amerykański fotograf Scott Kelby, a główną ideą działania jest wspólne fotografowanie oraz integracja osób o różnym zapatrywaniu na otaczający świat. Uczestnicy wydarzenia mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym, zgłaszając zdjęcie wykonane w czasie foto-spaceru.

Żywiecki foto-spacer rozpocznie się przy Ratuszu na Rynku, po czym uczestnicy fotografując piękną starówkę oraz park, powrócą na Rynek, gdzie w restauracji 3Poziomki będzie można porozmawiać o fotografii przy smacznych przekąskach.

Informacje techniczne:

  1. Aby wziąć udział w Foto-spacerze Worldwide Photowalk  (Żywiecki foto-spacer) należy zarejestrować się na stronie  http://worldwidephotowalk.com/
  2. Udział w wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie pod opieką dorosłego opiekuna.
  3. Uczestnicy zachowują zasady bezpieczeństwa i podporządkowują się poleceniom prowadzących spacer. Niestosowanie się do poleceń jest równorzędne z wykluczeniem uczestnika z wydarzenia
  4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
  5. Uczestnicy pokrywają własne koszty dojazdu, parkingów, posiłków itp.
  6. W przypadku złej pogody, trasa spaceru zostanie skrócona.
  7. Bieżące informacje dotyczące wydarzenia publikowane będą na https://www.facebook.com/Fotoprojektor/

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.