Date/Time

Saturday, October 5th, 2019 | 3:00pm - 6:00pm

Where We Will Meet

Reg. Centrum Kulturalno-Gosp. Remiza ul. Remizowa 19 Bieruń

Where The Walk Will End

Reg. Centrum Kulturalno-Gosp. Remiza ul. Remizowa 19 Bieruń

About This Walk

Spacer fotograficzny organizowany przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) i Tyskie Towarzystwo Fotograficzne.

Jeżeli chcesz na własne oczy zobaczyć tajemnicze paciorkowce, dowiedzieć się, gdzie w Bieruniu nocował francuski prezydent Charles de Gaulle, stanąć na moście cudów, na który wjeżdża się na kole, a wyjeżdża na rowerze – zapraszamy na spacer! Poprowadzą go Jarosław Mokry i Agnieszka Szymula.

W imprezie mogą brać udział wszyscy pasjonaci fotografii, niezależnie od posiadanego sprzętu i doświadczenia. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ani rezerwacje, jednak aby brać udział w konkursie Scotta Kelby’ego, trzeba zarejestrować się – koniecznie PRZED spacerem – na jego oficjalnej stronie (ilość miejsc ograniczona). To już 12. edycja imprezy wymyślonej przez znanego amerykańskiego fotografa i autora poradników. Tego samego dnia tysiące ludzi na całym świecie ruszają na spacery fotograficzne, a później ich zdjęcia biorą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Uwaga: obowiązuje regulamin spacerów, którego tekst jest dostępny poniżej. Zwracamy uwagę na obowiązek posiadania wykupionego na własny koszt ubezpieczenia.

Regulamin spacerów fotograficznych
1. Regulamin określa zasady udziału w plenerach fotograficznych w 2019 roku (dalej jako „Impreza”), organizowanych przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, stowarzyszenie z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 – dalej jako „Organizator”.
2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów, przepisów porządkowych i innych dokumentów, obowiązujących na terenie miejsc odwiedzanych podczas spaceru. Nie akceptujemy udziału w Imprezach osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
3. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników Imprezy, którzy chcąc uczestniczyć w Imprezie mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie, a w razie naruszenia tego obowiązku ponoszą konsekwencje wynikające z przepisów prawa.
6. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
7. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, e) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatora.
9. Udział w Imprezie nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, ale w przypadku korzystania podczas spaceru z autobusu, jeśli ilość chętnych przekroczy jego pojemność, Organizatorzy mają prawo odmówić udziału w Imprezie większej ilości osób niż dopuszczalna pojemność pojazdu.
10. W przypadku korzystania podczas Spaceru z usług innych podmiotów (np. przejazd autobusem) obowiązują ich dokumenty, np. regulaminy przewozu osób, udostępniane przez te podmioty.
11. Przed Imprezą każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatora, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.

Więcej informacji o Tyskim Towarzystwie Fotograficznym na www.ttf.tychy.pl.

Join Walk

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.