1. در شهر خودتون پیاده روی کنید ، با موبایل یا دوربین عکاسی کنید و بعد از اون بهترین عکس خودتون رو برای شرکت در یک مسابقه جهانی ارسال کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *